Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal ellenőrzései

2021. év

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a VKEFFO/1817–4/2021 végzésében foglaltak alapján a 2019. január 1. – 2020. december 31.-ig  terjedő időszakra vonatkozóan 2021. április 12-től átfogó ellenőrzést végez.

 

2020 évben nem volt ellenőrzés

2019 évben nem volt ellenőrzés

2018 március 2.

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a VKEFFO_2018/2259-6 (2018) végzésében foglaltak alapján a 2016. január 1-től 2018. március 2-ig terjedő időszakra vonatkozóan 2017. március 2-től átfogó ellenőrzést végez.

A hatósági ellenőrzésről 2018. július 19. napján a VKEFFO_2018/2259-29(2018) számú jegyzőkönyv készült: 

2017. 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a VKEFFO_2017/1949-1(2017) végzésében foglaltak alapján a 2016. január 1-től 2016. december 31-ig terjedő időszakra vonatkozóan 2017. március 7-től a felhasználói egyenértéket ellenőrzi.

2015.

Az ellenőrzésről 2015. július 22-i hatállyal az 5083/2015. számú alábbi határozatot hozta: 

 Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a VKEEFO_2015/685-4 számú végzésében foglaltak szerint a vonatkozó jogszabályoknak való teljeskörű megfelelősség átfogó ellenőrzését végzi 2015. február 16-tól. 

2015. február 26.

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a VKEEFO_2014/1300-8 (2014) számú végzésében

megállapította, hogy a készenléti és szükségellátást biztosító eszközök és a hibaelhárítást

szolgáló biztonsági készletek ellenőrzése során jogsértést nem tárt fel és az ellenőrzést megszüntette.

2014. november 17.


A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2014. szeptember 22-től három hónapon keresztül ellenőrzi a készenléti

és szükségellátást biztosító eszközök és a hibaelhárítást szolgáló biztonsági készleteket a Pápai Vízmű ZRt-nél.

2014. szeptember 26.


A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2014 május 6-tól három hónapon keresztül

ellenőrzi a vízi-közmű szolgáltatók honlapjának tartalmi elemeit kiemelten az alábbi törvényekben, jogszabályokban meghatározott előírások alapján: 

Vksztv. 2011. évi CCIX. törvény 48.§

2011. évi CXII.1.sz. melléklet

24/2013. (V.29.) NFM rendelet 4. sz. melléklet

A  Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal a VKEEFO_2014/851-5 (2014) számú végzésében megállapította, hogy a Szolgáltató honlapja megfelel a jogszabályi előírásoknak, és az ellenőrzést megszüntette.

2014. július 22.