Munkatársaink

Vörös Dániel

Vezérigazgató
06-89/510 631
A társaság operatív szervezetének önálló és egyéni felelősségű vezetője. A szervezetet elsősorban a szervezeti egységek vezetőin keresztül irányítja. Speciális mérnöki feladatai: az ivóvíz szolgáltatás és a szennyvíztisztítás területi irányítása, műszaki fejlesztés irányítása. Részletes feladatok: - Üzleti tervek szakmai kidolgozása, - A társaság gazdaságpolitikájának kidolgozása, - A szellemi és anyagi erőforrások hatékony működtetése, - Az operatív szervezet kialakítása, fejlesztése, szabályszerű működtetése, belső szabályzatainak kiadása, kiadatása, betartása, - Éves mérleg, beszámolók, üzleti jelentések elkészíttetése, - Az Alapító Okirat előírásainak betartása és betartatása, - Kollektív Szerződés megkötése, annak betartása, - Tulajdonosok és a társaság vezető szerveinek tájékoztatása, - A társaság PR tevékenységének irányítása.

Kiss Ernő

Szolgáltatási ágazatvezető
06-89/510 632
A működési területen az ivóvíztermelés és szolgáltatás létesítményeinek gazdaságos üzemeltetése, karbantartása. - A meghibásodások gyors szakszerű javítása, - Kisebb építési, szerelési munkák végzése, - Javaslat fenntartásra, felújításra, fejlesztésre, - A felhasználók bejelentéseinek, panaszainak kivizsgálása, az igényeik magasszintű kielégítése, - Szennyvíz - elvezető és tisztító létesítmények gazdaságos üzemeltetése karbantartása, - A szennyvízelvezetés, tisztítás területén történő beruházások szakmai véleményezése, irányítása, - A biztonságos üzemeltetéséhez szükséges folyamatos minőség-ellenőrzés, a laboratóriumi mérések alapján, - Javaslat fenntartásra, felújításra, fejlesztésre.

Hollenczer Ferencné

Gazdasági irodavezető
06-89/510 633
A főkönyvelő közvetlen irányítása alá tartozik: a könyvelési csoport, az értékesítési csoport, a raktár Könyvelési csoport feladatai: - A legkisebb költségek mellett megteremti a cég gazdálkodásához szükséges pénzszükségletet, - Megszervezi a szabályszerű pénzforgalmat, - Pénzügyi terveket készít, kiértékeli azokat, - Vezeti a dolgozók munkaügyi nyilvántartó lapjait, elszámolja jövedelmüket, elszámolja a társadalombiztosítási járandóságokat, - Elkészíti, kialakítja a számviteli politikát, - Elvégzi a cég pontos, szabályos könyvvezetését, - Előkészíti, kialakítja a cég díjrendszerét, - Számviteli rendszerrel biztosítja a cég vagyonvédelmét, - Elszámolja a szakterülethez kapcsolódó évközi és év végi adókat. Értékesítési csoport feladatai: - Szerződést köt a Felhasználóval a víz-és a szennyvíz-átadás, átvételre - A számlázási terv szerint elkészíti a számlákat és ellenőrzi azokat, - Vízértékesítési jelentést készít, - A kintlévőségekről naprakész statisztikát vezet, - A felhasználók és a szolgáltató közötti kapcsolat alapján létrejött adatokról nyilvántartást vezet, - A vízmérők leolvasását, ellenőrzését ütemterv szerint végzi el, erről a felhasználókat tájékoztatja, - Minden panaszbejelentést nyilvántart, kivizsgál Raktár: - Feladatát az Szervezeti és működési szabályzat mellékletében rögzítettek szerint végzi, - Az üzemeltetés biztonságát szolgáló anyagkészlettel gazdálkodik, - Megszervezi az anyagelszámoltatást, - A tervekben foglalt munkák anyagszükségletének megtervezése, - Gazdaságos anyagbeszerzés a legkedvezőbb piaci lehetőségek felmérésével, - Megakadályozza az elfekvő készletfelhalmozást.