Társadalmi felelősség vállalás

A Pápai Vízmű ZRt. kiemelt feladatának tartja a környezet védelmét, a környezetvédelemre nevelést. A cég alapvető feladataként tűzte ki, hogy a csatornahálózaton a szennyvíztisztító telepekre érkező szennyvizeket úgy tisztítsa meg, hogy a vízfolyásokba a lehető legkisebb mennyiségű szennyező anyag jusson.

A napi munkavégzés során keletkező hulladékot szelektíven gyűjtjük (műanyag palack, papír, olajos rongy, akkumulátor, üveg...). Bekapcsolódunk a területünkön működő iskolák, óvodák környezeti nevelésébe (különösen a víz világnapján) nyílt napok, rajz- és fotópályázat szervezésével.

Zárt területen használt étolajgyűjtő helyet alakítottunk ki irodaházunk telephelyén, az összegyűjtött étolajat újrahasznosításra elszállíttatjuk.

Nagy gondot fordítunk dolgozóink képzésére, az "egy életen át tanulás" fontosságát magunkénak érezzük.

Cégünk a fenntartható fejlődés mellett is elkötelezettséget vállalt. A Pápa-Tapolcafő vízbázison újrafakadó források vizéből  távvezetéken keresztül juttatunk el kiváló minőségű ivóvizet öt település lakosságának. Az uniós támogatással készült projekt 2015. októberében valósult meg. A távvezeték építése előtt az öt településen ivóvíz minőségi problémák sorát kellett megoldani, hogy az előírt határértékeket be tudjuk tartani, vízszolgáltatásunk ne essen kifogás alá. A kifogástalan és állandó minőségű karsztvíz elérése növelte az öt település lakóinak életminőségét, esélyegyenlőségét.

Támogatjuk a civil szervezetek oktató-nevelő és természet megóvó kezdeményezéseit.