Akadálymentesítési nyilatkozat

A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. (székhely: 8500 Pápa, Vízmű u. 2., cégjegyzékszám: 19-10-500132, képviseli: Vörös Dániel vezérigazgató) elkötelezett amellett, hogy honlapját a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény szerint akadálymentessé tegye. 

Jelen akadálymentesítési nyilatkozat a https://papaivizmu.hu honlapra vonatkozik.

Megfelelőségi státusz

A honlap megfelel a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvénynek. 

Nem akadálymentes tartalom 

Az alábbiakban felsorolt tartalom a következő okok miatt nem akadálymentes: 

A szkennelt PDF állományok nem felolvashatóak A jelenlegi gyakorlat szerint a dokumentumok egy részének hitelesítése kézi aláírással történik. Az így keletkező PDF állományok szkennelése során nem minden esetben biztosítható, hogy azokat a képernyő-felolvasó programok értelmezni tudják.

Az akadálymentesítési nyilatkozat elkészítése 

Jelen nyilatkozat 2024. január 22-én készült a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. által végzett önértékelés alapján. 

Visszajelzés és elérhetőségek 

Törekszünk arra, hogy a honlap a lehető legrövidebb időn belül, teljeskörűen akadálymentessé váljon. Az esetleges megfelelőségi hiányosságokat a Felhasználók a titkarsag@papaivizmu.hu e-mailcímen jelezhetik. A visszajelzési mechanizmuson küldött értesítések feldolgozásáért a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. felelős. A törvény 4. § (2) bekezdése értelmében a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. a jelzésre 30 napon belül köteles válaszolni. 

Végrehajtási eljárás

Az akadálymentesítési ellenőrzés részletes szabályait a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvényben foglalt kötelezettségek teljesítése ellenőrzésének részletes szabályairól szóló 162/2019. (VII. 5.) Korm. rendelet tartalmazza. 

Ellenőrző szervezet: Kormányzati Informatikai Fejlesztési Ügynökség 

  • Székhely címe: 1134 Budapest, Váci út 35. 
  • Levelezési cím: 1255 Bp., Pf.: 182. 
  • Ügyfélszolgálat: +36 1 450 3070 
  • e-mail: ugyfelszolgalat@kifu.hu

Ha a visszajelzési eljárásban az értesítést vagy kérelmet benyújtó személy a közszférabeli szervezetek honlapjainak és mobilalkalmazásainak akadálymentesítéséről szóló 2018. évi LXXV. törvény 4. § (2) bekezdése szerinti határidőben nem kap, vagy nem kielégítő választ kap a közszférabeli szervezettől, akkor bejelentése alapján az ellenőrző szervezet akadálymentesítési ellenőrzést végez.

Jelen akadálymentesítési nyilatkozatot jóváhagyta: Vörös Dániel Vezérigazgató

Jóváhagyás dátuma: Pápa, 2024. január 22.

Akadálymentesítési nyilatkozat letölthető változat