Projekt

 • A projekt címe: A lakosság szemléletformálása a Pápai Vízmű Zrt. szolgáltatási területén
 • A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-2019-00011
 • A kedvezményezett neve: Pápai Víz és Csatornamű Zártkörűen Működő Részvénytársaság
 • A támogatás összege: 18338100.-Ft
 • A támogatás mértéke: 100%
 • A projekt tervezett befejezési dátuma: 2022.11.30.

 

A projekt tartalmának bemutatása: 

A KEHOP-2.1.7 keretében a „A víziközmű-szolgáltatással kapcsolatos szemléletformálás” címmel, Magyarország Kormány Pályázati felhívást tett közzé. A felhívás forrását a Kohéziós alap és Magyarország költségvetése társfinanszírozásban biztosítja.

A projekt megvalósítása során törekszünk arra, hogy minden korosztályt megmozgatva óvodás kortól a felnőtt lakosságig 

 • minél több valós információval lássuk el fogyasztóinkat,
 • eloszlassuk az ivóvízzel kapcsolatos tévhiteket,
 • a csapvíz fogyasztására ösztönözzünk mindenkit,
 • felhívjuk a figyelmet a víztakarékosságra,
 • kiemeljük a vízbázisok védelmének fontosságát,
 • ráirányítsuk mindenki figyelmét a tudatos csatornahasználatra.

Mindennek megvalósítására rajz és esszépályázatokat hirdetünk, iskolai előadásokat tartunk, vízbázis és víztoronylátogatást szervezünk, kisfilmeket készítünk, amelyek a helyi TV-ben rendszeresen vetítésre kerülnek, valamint tájékoztató filmeket készítünk iskolák részére, amelyek mindenki számára elérhetőek honlapunkon.

A csapvízfogyasztás népszerűsítése érdekében részt veszünk vízkínálóval falunapokon, Pápa városrészi napokon és más jelentős rendezvényeken működési területünkön.