Cégtörténet

Pápán 1898. előtt csak ásott kutas talajvíz és folyóvíz létezett.

A folyóvíz a Tapolca-forrásnál teljesen tiszta és egészséges volt, a városba érve azonban annyi szemetet vett magába, hogy fogyasztása életveszélyessé vált. Az egészséges ivóvíz biztosítása miatt a város képviselő testülete a Tapolca-forrás vizének városba vezetését határozta el.

„1898. július 28-át írtak a krónikások, amikor Pápán nagy örömmel és lelkesedéssel fogadták a polgárok a hírt, -elkészült a város vezetékes ivóvízhálózata és a csapokon, közkifolyókon megjelent a víz. Ezzel egy hosszú folyamat végére került pont - a jó minőségű és a fogyasztók számára mennyiségileg is elegendő ivóvíz megtalálásának történetére.”

1898–1949. Pápa Város Vízműve
1898-ban elkészült a forrásfoglalás építménye, az 1000 m3-es víztároló medence, valamint a 300 mm átmérőjű távvezeték. Az 1930-as évek elejéig gravitációs úton jutott a víz a városba. 1934-ben a város vízigényének növekedése miatt megépült a nyomásfokozó gépház. Azaddigi napi 2000 m3 vízszolgáltatási kapacitás 6000 m3-re növekedett.

1949–1960. Pápai Városgazdálkodási Vállalat részlege

1960–1995. Veszprém Megyei Vízmű Vállalat
A városi vízművet beolvasztották a megyei vállalatba. 1966-ban a vízszükséglet növekedése miatt újabb forrásfoglalásokra került sor. A víztároló kapacitás bővítése, újabb nyomásfokozó gépház és a város központjában 1500 m3-es víztorony építése is a zavartalan vízszolgáltatást biztosították. A fejlesztőberuházások befejeztével 1967-ben a Nyirádi Bauxitbánya működésemiatt a tapolcafői források vize néhány hónap alatt teljesen kiapadt. Aforrások helyén a ma is üzemelő 3 db 350 m-es mélyfúrású kúttal mentek az akkori üzemeltetők a süllyedő karsztvíz után. 1980-ig-a kutak elkészültéig - Pápa város a Tapolcafő-Ajka távvezetéken kapott ivóvizet a nyirádi bauxitbányából. A vezeték eredendően az Ajkai Hőerőműrészére szállított vizet Tapolcafőről és ma már ismét eredeti funkciójában üzemel.

1992. derekán a rendszerváltás második évében az állami vízszolgáltató vagyona az önkormányzatok tulajdonába került. A pápai városatyák egyöntetűen olyan önálló városi vízmű visszaállítása mellett álltak ki, amely képes ellátni a térség önkormányzatainak vízszolgáltatását is.

1996. január 1-tõl Pápai Vízmű Részvénytársaság.