Vízmérő olvasás

(általános tájékozató)

A Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. minden év október 01. és 31. között teljes szolgáltatási területén vízmérőolvasást tart.

A fenti időszaktól történő eltérésről a Felhasználókat - a www.papaivizmu.hu honlapon, a vízdíjszámla 3/3. oldalán - értesítjük.

A Vízmű kéri a Felhasználókat, segítsék a vízmérőket leolvasó – igazolvánnyal, vagy igazolással rendelkező dolgozók munkáját.

A társasházak lakói a házban elhelyezett felhívó plakátról értesülnek a vízmérők olvasásának napjáról.

Ha a leolvasás sikertelen, értesítést kap a Felhasználó az ismételt megkeresés idejéről.

Abban az esetben, ha ekkor sem sikerült a leolvasás, a Vízmű kéri, hogy a mérőállását minden év október 30-ig jutassák el:

  • Telefonon: központ: 89/313-455
    üzenetrögzítő: 89/510-630 a nap bármely szakában, akár hétvégén is   
  • E-mailben: info@papaivizmu.hu      
  • Honlapon: www.papaivizmu.hu/     (ügyfélszolgálat/vízóraállás bejelentés)
  • Levélben:  8500 Pápa, Vízmű u.2.,  (vagy az ajtóra, kapura kitűzött aláírt papír segítségével)             

Fontos, hogy a Felhasználók aláírásukkal igazolják a vízmérőjük állását.

A vízmérő olvasásának ideje alatt a Vízmű vezetékén észlelt és a leolvasó tudomására hozott csőtöréseket nem kell telefonon vagy személyesen jelenteni, ezt a Vízmű dolgozója megteszi.        A hibát ebben az esetben a Vízmű ZRt. hárítja el.

A Felhasználó vezetékszakaszán (vízmérő utáni szakasz) bekövetkezett hibát a Felhasználó köteles elhárítani. A munkálatok befejezése után személyesen kell bejelenteni a hibaelhárítás tényét. Igazolást kell benyújtani a csőtörés elhárításáról, valamint az akkori vízmérő állásról    (dokumentum letölthető: www.papaivizmu.hu).

Amennyiben a felhasználási hely tulajdonosa megváltozik, úgy az előző és az új tulajdonos együtt keresse fel a Vízmű fogyasztói irodáját. Nem elegendő a tulajdonos személyének megváltozását a vízmérőt leolvasó dolgozónak bejelenteni.

Kérjük a Felhasználókat arra, hogy vízmérőjüket óvják meg a fagyveszélytől!

Együttműködésüket köszönjük!

Pápai Vízmű Zrt.

A Pápai Vízmű Zrt. felhívása a bekötési fogyasztásmérők cseréjéről

Dokumentum letöltése