Ügyleírások

Az egyes ügycsoportok ügyintézésének menetét az Üzletszabályzat vonatkozó fejezetei tartalmazzák.

Az Üzletszabályzat az ÜGYFÉLKAPCSOLAT főmenü SZABÁLYZATOK menüpontja alatt van.

 1. Vízmérőállás bejelentés, vízmérőolvasás:

Üzletszabályzat, 6.  Vízmérő leolvasás 31. oldal

 1. Tulajdonosváltás, adatváltozás bejelentése:

Üzletszabályzat, 4.4. A Felhasználó személyének változása 25. oldal

 1. A vízmérők cseréje:

Üzletszabályzat, 5.3. Vízmérőcsere 30. oldal

 1. A vízmérők meghibásodása:

Üzletszabályzat, 7.3. Elszámolás, hibásan, rendellenesen működő vízmérő esetén 33. oldal

 1. Mi a teendő csőtörés esetén?

Üzletszabályzat, 7.4. Házi ivóvízhálózat meghibásodása esetén 33. oldal

 1. Vízmérő hitelesítése:

Üzletszabályzat, 5.2. Vízmérés hitelessége 29, 30. oldal

 1. Késedelmes fizetés:

Üzletszabályzat, 8.3. Késedelmes fizetés 36. oldal

 1. Részletfizetési kérelem:

Üzletszabályzat, 8.5. Részletfizetés 36,37. oldal

 1. Hátralékbehajtás:

Üzletszabályzat, 8.4. Hátralékok behajtása 36. oldal

 1. A szolgáltatás korlátozása, felfüggesztése díjelmaradás miatt:

 Üzletszabályzat, 4.5. A vízi-közmű szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása és annak visszaállítása 25,26. oldal

 1. Ingatlanok vízi-közmű hálózatba bekötése:

Üzletszabályzat, 3. Szolgáltatási jogviszony 14, 15, 16, 17. oldal

                       4.1. Új felhasználási helyen szerződés megkötése 21, 22. oldal

 1. Mellékvízmérő létesítése:

Üzletszabályzat, 3.6. Mellékvízmérő létesítése 19. oldal

                         4.1. c) Egyéb szolgáltatási szerződések 22. oldal

 1. Locsolómérő létesítése:

Üzletszabályzat, 3.7. Locsolómérő létesítése 19. oldal

                         4.1. c) Egyéb szolgáltatási szerződések 22. oldal

 1. Vízmérőhely kialakítása:

Üzletszabályzat, 3.2. Vízmérőhely kialakításának szabályai 15, 16. oldal

 1. Szennyvízbekötés létesítése:

Üzletszabályzat, 3.3. A szennyvízbekötés szabályai 16, 17. oldal

                       4.1. Új felhasználási helyen szerződés megkötése 21, 22. oldal

 1. Szennyvízmennyiség mérése saját kút esetén:

Üzletszabályzat, 3.8. A szennyvízmennyiség-mérés 20. oldal

 1. Vízi-közmű fejlesztési hozzájárulás:

Üzletszabályzat, 3.5. A vízi-közmű fejlesztési hozzájárulás 17, 18, 19. oldal

 1. A szolgáltatás szüneteltetése, megszüntetése a Fogyasztó kérésére:

Üzletszabályzat, 4.6. Szolgáltatás szüneteltetése a Felhasználó kérelmére 26.oldal

 1. A szolgáltatási szerződés megszüntetése:

 Üzletszabályzat, 4.7. A szerződés megszűnése, megszűntetése 27. oldal

 1. Szerződéses viták rendezése:

Üzletszabályzat, 4.8. Szerződéses viták és rendezésük módja 27, 28. oldal