Telefonon intézhető ügyek

Felhasználói megkeresések fajtái:

a) információ, tájékoztatás kérése: a Szolgáltató tevékenységi körébe tartozó munkafolyamatokról, adatokról vagy a Felhasználó ügyeinek intézésével kapcsolatban.

Főbb kategóriák:

 • leolvasás
 • számlázás
 • egységár
 • árváltozás
 • fizetőváltozás
 • locsolási mellékmérő
 • vízmérő hitelesítés
 • víz- és csatornabekötés
 • vízmérő állás
 • díjtartozás
 • vízminőség
 • vízkeménység
 • egyéb műszaki információk

b) bejelentések: azok az esetek, amikor a Felhasználó a Szolgáltatótól további intézkedést igényel

Főbb kategóriák:

 • vízelfolyás
 • vízhiány
 • vízminőség
 • víznyomás
 • dugulás
 • vízmérő meghibásodás
 • műszaki kivitelezés
 • számlareklamáció
 • mérőcsere
 • kártérítési igény
 • mérőállás bejelentése
 • helyszíni bejárás időpont egyeztetése
 • személyes adatok változása
 • egyéb szerződést módosító változás