TÁJÉKOZTATÓ ivóvíz -és szennyvízbekötés tervezése

Új víz- és/vagy szennyvízbekötés megvalósításához, a bekötővezeték megépítéséhez, átalakításához az 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet 5. sz. melléklete szerinti tartalommal tervet kell elkészíteni

A tervet vízgazdálkodási tervezési szakterület (VZ-TEL), illetve építmények gépészeti tervezési szakterület (G) tervezői jogosultsággal rendelkező személy készítheti.

A Felhasználóknak lehetősége van a Pápai Vízmű Zrt.-t megbízni a tervek elkészítésével.

Társaságunk ebben az esetben a terv elkészítését 60 napos határidővel vállalja, és annak költségét az igénybejelentőnek minden esetben meg kell előlegezni. A terv elkészítésének megrendelése „Megrendelő ivóvíz és / vagy szennyvíz bekötő vezeték tervezésére” nyomtatvány kitöltésével lehetséges.

A nyomtatvány megtekinthető a Pápai Víz- és Csatornamű honlapján az alábbi linken:
https://www.papaivizmu.hu/ugyfelszolgalat/letoltheto-nyomtatvanyok

A tervezés díja:

  • ivóvíz vagy szennyvízbekötés esetén 95.000 Ft + ÁFA,
  • víz -és szennyvízbekötés együttesen 120.000 Ft + ÁFA

A hivatkozott nyomtatvány beérkezése után a tervezés költségéről a számla kiállításra kerül, melyet legkésőbb 8 napon belül kell kiegyenlíteni.

Az elkészített kiviteli terv feltöltésre kerül az ún. E-közmű felületre, mely felületen történik a terv jóváhagyásához szükséges közműegyeztetés.