Minőségpolitikai nyilatkozat

A Pápai Víz- és Csatornamű ZRt. felelős vezetője vállalja, hogy a felügyelete alá tartozó vizsgálólaboratórium irányítási rendszerének bevezetésével eleget tesz az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 rendszerszabvány és a NAH szabályozók előírásainak és elkötelezett az irányítási rendszer folyamatos fejlesztése iránt. Az irányítási rendszer tervezésének és bevezetésének, módosításának és fenntartásának időszakában biztosítja a működéséhez szükséges irányítási, gazdasági és műszaki feltételeket. A vizsgálólaboratórium feladata, hogy megfelelő minőségű, színvonalú vizsgálati eredményeket adjon ki. Ezért az irányítási rendszer előírásainak betartását állandóan felügyelni, ellenőrizni kell. A minőségpolitika betartása érdekében a célok az alábbiak:

 • Az irányítási rendszer bevezetésével a ZRt. vezetője biztosítja a működéshez szükséges műszaki és gazdasági feltételeket: műszerek, eszközök vásárlását, hitelesítését, kalibrálását, karbantartását, anyagok vásárlását, hardver-szoftver fejlesztést, karbantartást, a körvizsgálatokban részvételt és annak anyagi fedezetét.
 • Biztosítja a személyi és környezeti feltételeket.
 • A vállalt feladatok elvégzésére a vizsgálólaboratórium megfelelő képzettségű és létszámú személyzettel rendelkezik.
 • A ZRt. vezetője folyamatosan gondoskodik a vizsgálólaboratórium személyzetének továbbképzéséről.
 • A laboratórium rendelkezik az akkreditálás műszaki területében szereplő vizsgálati előírásokkal, szabványokkal, külső szabályozó dokumentumokkal.
 • A vizsgálólaboratórium személyzetének minden tagja köteles megismerni a Minőségügyi Kézikönyv tartalmát, az abban foglaltaknak megfelelően köteles végezni a munkáját betartva ezzel a kézikönyvben vállalt előírásokat, célkitűzéseket.
 • A vizsgálólaboratórium személyzetének minden tagja a bizalmas ügykezelést betartását kötelezőnek tartja maga számára.
 • A vizsgálólaboratórium vezetője gondoskodik arról, hogy a laboratóriumi munka pontos, megbízható legyen, külső tényezők ne zavarják, a vizsgálati eredményeket
 •  függelmi hatással ne lehessen befolyásolni.
 • A vizsgálólaboratórium vezetősége elkötelezett a pártatlanság iránt.
 • A vizsgálólaboratórium az irányítási rendszer eredményességét növeli és egyben megelőzi a negatív hatásokat azáltal, hogy feltárja a kockázatokat és a lehetőségeket.
 • A vizsgálólaboratórium kiadott eredményeiért, a minőségügyi kézikönyvben leírtak szerinti működéséért közvetlenül a vizsgálólaboratórium vezetője, közvetetten a részvénytársaság vezérigazgatója felelős.
 • Az irányítási rendszer összhangban van a részvénytársaság szervezeti és működési szabályzatával, és az MSZ EN ISO/IEC 17025:2018 szabvány és a Nemzeti Akkreditáló Hatóság akkreditálási előírásai szerint működik.
 • A vizsgálólaboratórium teljes személyzete elkötelezett a vevői, törvényi és egyéb jogszabályi előírások folyamatos teljesítése iránt.
 • A vizsgálólaboratórium a részvénytársaság minden tevékenységétől, minden gyártótól, forgalmazótól függetlenül működik.