TÁJÉKOZTATÓ Közműegyeztetés, közműnyilatkozat

Közműegyeztetés

A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. az alapszolgáltatásokon kívül lakossági adatszolgáltatást, és az E-közmű felületen közműegyeztetést végez. Ezen a felületen történik a közműkezelői hozzájárulások kiadása.

Közműnyilatkozat

Közműnyilatkozatra az alábbi esetekben lehet szükség:

  • építési engedélyezési eljárás
  • használatbavételi engedélyezési eljárás
  • fennmaradási engedélyezési eljárás
  • bontási engedélyezési eljárás.

A közműnyilatkozat igénylése történhet postai és elektronikus úton, valamint személyesen társaságunk ügyfélszolgálatain.

A kérelmet az alábbi elérhetőségekre lehet benyújtani:

  • Postai úton: Pápa Víz- és Csatornamű Zrt., 8500 Pápa, Vízmű u. 2.
  • Elektronikus úton: info@papaivizmu.hu vagy titkarsag@papaivizmu.hu
  • Személyesen: Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. ügyfélszolgálati iroda
  • Ügyfélfogadási idő: hétfő, kedd, szerda 8-14, csütörtök 8-20, péntek 8-14

A közműnyilatkozatok kiállítása díjtalan.

A nyilatkozatok kiadását megelőzően az érintett ingatlanon – telefonos időpont-egyeztetést követően – helyszíni vizsgálatra kerül sor. A kivizsgálás során az ingatlan közműves ivóvízellátását és közműves szennyvízelvezetési lehetőségeit, meglévő bekötések esetén a szolgáltatási pontok megfelelőségét, a belső hálózat csatlakozását, a belső csatornahálózat szétválasztottságát és az építési engedélyezési eljárásban leírt feltételek teljesülését vizsgáljuk.

Építési engedélyezési eljáráskor bár nem kötelező, mégis érdemes közműnyilatkozatot igényelni, mert ez esetben nyilatkozunk az építéssel érintett ingatlan közműves ivóvízellátásának és szennyvízelvezetésének lehetőségeiről, az eltérő megoldásokról, a
tervezésről, továbbá vizsgálattal feltárjuk a hibákat, melyeket a használatbavételi engedély kéréséig meg kell oldani. Így időben fel tud készülni a feladatok elvégzésére.