Kivitelezés

A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. az 58/2013 (II.27.) Kormányrendelet 5.sz. melléklete szerinti tartalommal elkészített és jóváhagyott terv alapján a bekötés elkészítésére árajánlatot készít.

Az árajánlat birtokában Felhasználónak lehetősége van dönteni, hogy a Szolgáltatót vagy a kivitelezési jogosultsággal rendelkező vízszerelők nyilvántartásában szereplő személyt bízza meg a bekötés kivitelezésével.

Ha a Felhasználó a viziközmű-szolgáltatót választja a kivitelezésre, akkor az árajánlattal együtt megküldött "Megrendelő víz és szennyvízbekötés létesítésére" nyomtatványt kitölti és visszajuttatja a Szolgáltatóhoz.

A nyomtatvány megtekinthető a Pápai Víz- és Csatornamű honlapján az alábbi linken: https://www.papaivizmu.hu/hu/content/letoltheto-muszaki

A kitöltött nyomtatvány visszaérkezése után a szolgáltató kiállítja számlát az bekötés költségéről ajánlatnak megfelelően. A kivitelezést a Szolgáltató a bekötés költségének befizetése után, a fizetés dátumától számított 30 napon belül elvégzi.

A tervben meghatározott helyre a vízmérőakna helyének kialakítása minden esetben a Felhasználó feladata. A Felhasználó választhat, hogy betonaknát, vagy műanyag vízmérő aknát alkalmaz. Előre gyártott, műanyag vízmérő hely minimum 1000 mm belső átmérővel, 600 mm- es lebúvó nyílással, és gyárilag kialakított lejáró hágcsóval kell rendelkeznie.

Bármely kivitelező által felszerelt vízmérő üzembe helyezésekor plombával vagy leszerelést megakadályozó zárral történő ellátását, annak dokumentálását kizárólag a Víziközmű szolgáltató végezheti.

A 2017. évi LVII. törvény az „Egyes törvényeknek Magyarország versenyképessége javítása érdekében történő módosításáról” kiegészítette a 2011. évi CCIX. törvényt az 55/H. §-al:

"55/H. § Mentes a víziközmű-fejlesztési hozzájárulás, az igénybejelentés elbírálásának díja, a tervegyeztetés, adategyeztetés vagy ennek megfelelő szolgáltatás díja, továbbá rácsatlakozáskor a bekötési vízmérőóra költsége, a bekötési vízmérőóra felszerelésének díja és a nyomáspróba díja alól a legfeljebb 32 mm átmérőjű ivóvízvezeték és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezeték bekötése."

A fentiek alapján a az alábbi tételek díjmentesek:

  • Víziközmű-fejlesztési hozzájárulás víziközmű-fejlesztési hozzájárulást (továbbiakban: VFH) 2017.07.01-től 32 mm átmérőjű ivóvízvezetéknél és a legfeljebb 160 mm átmérőjű szennyvízvezetéknél nagyobb átmérőjű bekötés esetén kell csak megfizettetni. A mellékmérők felszerelése nem számít új bekötésnek, így ezek után továbbra is fizetendő a VFH.
  • Igénybejelentés: elbírálása díjmentes
  • Tervegyeztetés, adategyeztetés: díjmentes
  • Bekötési vízmérő költsége, bekötési vízmérő felszerelésének díja:  a bekötési vízmérő óra valamint annak beszerelése továbbá a nyomáspróba 32 mm vagy annál kisebb ivóvízbekötés esetén költségmentes. A bekötővezeték kiépítésének további költségei nem térítésmentesek, mint földmunka, bekötővezeték, szerelvények, meglévő vezetékre való rácsatlakozás, kiszállás, geodéziai bemérés.
  • Szennyvíz bekötővezeték: térítésmentes a 160 mm vagy annál kisebb átmérőjű szennyvíz bekötővezeték vízzárósági próbája, nyomáspróbája. Továbbra is térítésköteles a szennyvíz bekötővezeték tervezése, földmunkája, anyag és szerelési díja, helyreállítás költsége, geodéziai bemérés díja.

A fentiektől eltérő bekötés esetén a felsorolt tételek nem díjmentesek, nem lakossági felhasználó részéről víziközmű-fejlesztési hozzájárulás megfizetése és a megfizetés igazolása is szükséges.

Általános szabályok

Minden kivitelezésnél elengedhetetlen a Munkaterület átadás-átvétel és Műszaki átadás-átvétel eljárás lebonyolítása. A műszaki átadás után 15 napon belül megtörténik az alábbiak aláírása:

  • "Közszolgáltatási szerződés"
  • "Megállapodás ivóvíz és/vagy szennyvíz bekötővezeték tulajdonjogi átruházására"
  • "Megállapodás szennyvíz bekötővezeték rendszerfüggetlen elemének tulajdonjogi átruházására"

A nyomtatványok megtekinthető a Pápai Víz- és Csatornamű honlapján az alábbi linken:
https://www.papaivizmu.hu/hu/content/letoltheto-muszaki

A bekötő vezeték és tartozékai (elzáró szerelvények) a szolgáltatási pontig (szerződés szerint) az ellátásért felelős (Magyar Állam vagy helyi Önkormányzat), illetve (vízmérőóra) az üzemeltető (szolgáltató) tulajdonába kerül.