KEHOP-2.1.7. A lakosság szemléletformálása a Pápai Vízmű Zrt. szolgáltatási területén

A kedvezményezett neve: Pápai Víz-és Csatornamű Zrt.

A projekt azonosító száma: KEHOP-2.1.7-19.2019-00011

A projekt tervezett fizikai befejezése: 2021. október 31.

A támogatás összege: 18.338.100,-Ft

A támogatás mértéke: 100%

 

A projekt célja:

A projekt keretében tervezett tevékenységek mindegyike segíti a Pápai Vízmű Zrt. szolgáltatásának megismerését, ösztönöz a csapvíz fogyasztására, a takarékos vízhasználatra, a vízkincs védelmére, a környezetszennyezés megelőzésére, közelebb hozza a lakosságot a szolgáltatóhoz, ugyanis arra törekszik, hogy a felhasználók megismerjék a cég szolgáltatását, betekinthessenek a színfalak mögött folyó munkába.

A projektet a Pápai Vízmű Zrt. a szolgáltatási területén több mint 30 helyszínen tervezi bonyolítani, nemcsak Pápa város, hanem a környező települések felhasználóinak szemléletformálásán is szeretne munkálkodni.

 

  • A felnőtt lakosság számára előadásokat, lakossági fórumokat, nyílt napokat (vízbázis, szennyvíztisztító telep és víztorony látogatások),
  • A gyermekek számára sportnapot, játékos vetélkedőt, vízlaboratóriumi interaktív látogatást, szennyvíztelepi és vízbázis látogatást szervezünk, az iskolákban előadásokat tartunk az ivóvíz életünkben betöltött szerepéről, a takarékos felhasználásáról, eredetéről, védelméről, környezetünk védelmét szolgáló tennivalókról, a szennyvíztisztítás folyamatáról.
  • Az ivóvíz fogyasztásra hívjuk fel a figyelmet a Pápa város Fő terére tervezett ivókút telepítéssel és egy mobil vízosztó faház kialakításával.

 

A cég tapasztalata szerint az alábbi hiányosságok pótlására kell fókuszálni a projekt szemléletformáló célkitűzésének megfelelve:

- A Pápai Vízmű felhasználói csak részben tájékozottak településükön szolgáltatott ivóvíz eredetével, minőségével.

- Az ásványvíz és a víztisztító reklámok elbizonytalanítják a lakosságot a csapvíz fogyasztása terén.

- A felhasználók nem ismerik a Vízműnél folyó munkát, csak a vízdíjszámlán keresztül van kapcsolatuk a céggel.

- Felhasználóink nem ismerik a cég fejlesztésre irányuló tevékenységét.

- A cég honlapján szereplő információkat felhasználóink nem ismerik.