Történet, jelenlegi tevékenység

A Pápai Vízmű ZRt.-nél a pápai szennyvíztisztító telep technológiáját követő és az üzemeltetést segítő laboratórium üzemelt, amelyet a jogelőd – a Veszprém Megyei Vízmű Vállalat – hozott létre. Ebből a laboratóriumból fejlődött ki  a cég üzemeltetési igényeihez igazodva a jelenlegi vizsgálólaboratórium. A Pápai Vízmű ZRt. Vizsgálólaboratóriuma 1998. január 21-én szerezte meg az első akkreditációs okiratát. Az okirat szerint a szennyvíz alapvető vizsgálati paraméterein kívül az ivóvíz alapvető kémiai vizsgálati paramétereire is akkreditált lett a laboratórium. Az újraakkreditálások (2002.,2005.,2008.,2012.,2017., 2022.) alkalmával a laboratórium tevékenységi köre (az akkreditálás műszaki területe) folyamatosan bővült. Az ivóvíz, fürdővíz akkreditált mikrobiológiai vizsgálatát 2006-tól végzi a laboratórium. 2012-től már az ivóvíz mikroszkópos biológiai vizsgálatára is kiterjedt az akkreditáció. 2017-től a vizek legionella vizsgálatára is megszerezte a laboratórium az akkreditációt.
Az akkreditált mintavételek és vizsgálatok palettája jelenleg a következő: 

 • Ivóvíz mintavétele fizikai, általános kémiai, radioanalitikai, szerves és szervetlen mikroszennyezők vizsgálatára, mikrobiológiai vizsgálatokra
 • Tartályban forgalmazott ivóvíz mintavétele fizikai, általános kémiai, szerves és szervetlen mikroszennyezők vizsgálatára, mikrobiológiai vizsgálatokra
 • Felszíni és felszín alatti víz mintavétele fizikai, általános kémiai, szerves és szervetlen mikroszennyezők vizsgálatára, mikrobiológiai vizsgálatokra
 • Fürdővíz (mesterséges) mintavétele fizikai, általános kémiai, mikrobiológiai vizsgálatokra
 • Szennyvíz mintavétele fizikai, általános kémiai vizsgálatokra, szerves és szervetlen mikroszennyezők vizsgálatára, mikrobiológiai vizsgálatokra.
 • Szennyvíziszap mintavétele fizikai, általános kémiai, szerves és szervetlen mikroszennyezők vizsgálatára.
 • Ivóvíz, tartályban forgalmazott ivóvíz helyszíni vizsgálata, fizikai, általános kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
 • Felszíni és felszín alatti víz helyszíni vizsgálata, fizikai, általános kémiai vizsgálata
 • Fürdővíz (mesterséges) helyszíni vizsgálata, fizikai, általános kémiai, mikrobiológiai vizsgálata
 • Szennyvíz helyszíni vizsgálata, fizikai, általános kémiai, vizsgálata
 • Szennyvíziszap fizikai, általános kémiai vizsgálata