Ivóvízminőség

A szolgáltatott ivóvíz minőségét a Pápai Vízmű ZRt. akkreditált Vizsgálólaboratóriuma ellenőrzi a 201/2001.(X.25.) Kormányrendelet előírásai alapján. Az alábbi laboratóriumi vizsgálati adatok a 2022. április 01. és június 30. között vizsgált vízminták mérési eredményeinek átlagából számolt értékek.

Az ivóvíz minőségét öt településen (Kemeneshőgyész, Marcalgergelyi, Magyargencs, Szergény, Vinár) szükséges volt javítani, mert a szolgáltatott ivóvíz paraméterei a kormányrendelet előírásainak nem feleltek meg. A vízminőség javítását célzó intézkedéseket az alábbiakban foglaljuk össze:

2001 októberében jelent meg az ivóvíz minőségi követelményeiről és az ellenőrzés rendjéről szóló 201/2001. (X.25.) Kormány rendelet. A rendelet 6. számú mellékletében szereplő határértékek alkalmazására és az ivóvízminőség javítására 2009 december 25-ig biztosított határidőt.

2007 évben – az Önkormányzatok bevonásával – a Pápai Vízmű Zrt. elkészítette a elvi vízjogi létesítési terveket. 2008 évben a KEOP -  1.3.0 pályázati alaphoz benyújtásra került a pályázati anyag, amelyet 2009 márciusában elutasított a hatóság.

A határértékek alkalmazására és az ivóvízminőség javítására adott határidő lejárta után az ÁNTSZ  felhívta a Vízmű figyelmét a Kormányrendeletben foglaltak betartására.

A Pápai Vízmű Zrt. 2010 januárjában felajánlotta, hogy minden szakmai és egyéb segítséggel támogatja az Önkormányzatokat, hogy a Kormányrendeletben előírt határértékek alatt maradjon minden ivóvíz paraméter. Elsősorban az ammónium, másodsorban a vas, a mangán, a metángáz és a nátrium okozott problémát a víz minőségében. Magyargencsen és Kemeneshőgyészen a hálózaton megjelenő nitrit miatt a kisgyermekeknek és a várandós anyáknak palackozott víz szállítását rendelte el a hatóság.

Az egyeztető tárgyalások után az Önkormányzatok úgy döntöttek, hogy pályázatot nyújtanak be az ivóvíz minőségének javítására. A pályázat benyújtásához szükségessé vált, hogy az érintett Önkormányzatok Társulást alapítsanak. A Társulás alakuló ülését 2011. május 20-án tartották. A Magyar Államkincstár a Társulást 2011. május 25-én vette nyilvántartásba.

A nyertes I. fordulós pályázat előkészítő szakasza  a  2011. július 11-én aláírt Támogatási Szerződés keretein belül zajlott le.

2013. március végén a II. fordulós pályázati anyagot is benyújtotta a Társulás.

2013. június 10-én a Nyugat-dunántúli Környezetvédelmi, Természetvédelmi és Vízügyi Felügyelőség kiadta a vízjogi létesítési engedélyt.

Az engedély száma: 1405-1/2/2013.

2013. december 4-én aláírt támogatási szerződésben a társulás elnyerte a Kohéziós Alapból és az Önerő Alapból az ivóvízminőség javító beruházáshoz szükséges közel 550 millió forintos összeget.

A KEOP-1.3.0/09-11-2013-0031 azonosító számú projekt a z Új Széchenyi Terv Környezet és Energia Operatív Program keretében a Nemzeti Fejlesztési Minisztérium közreműködésével valósult meg.

A Pápa-Tapolcafő karsztvíz bázisról érkezik az öt településre a kiváló minőségű karsztvíz a 26090 méter hosszúságban megépített távvezetéken keresztül 2015. október 1-e óta.

Projekt zárása: 2015. október 1.