Üzletszabályzat tájékoztató

2024-02-03
Címkék

Tisztelt Felhasználók!

 

A Magyar Energetikai és Közmű-szabályozási Hivatal 2024. január 22-i időponttal jóváhagyta a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt. által elkészített és benyújtott Üzletszabályzatot.

 

A hatályos Üzletszabályzat és a legutóbb jóváhagyott verzióhoz képest végrehatott módosítások kivonata személyesen megtekinthető ügyfélszolgálati irodánkban is.

A módosítások az alábbiak:

 • Az Üzletszabályzat elejére új „Bevezető” rész került kidolgozásra, amely a legfontosabb adatokat és hasznos információkat tartalmaz a Felhasználók részére a Pápai Víz- és Csatornamű Zrt-ről;

 

 •  „1. Általános adatok” fejezet

      A fejezet teljesen átdolgozásra került a korábbihoz képest;

      A fejezetben a fogalommeghatározások kiegészítésre és módosításra kerültek;

 

 •  „2. Szolgáltatás bemutatása” fejezet

      2.1. Ivóvízellátás rész kiegészítésre került víztermelés, víztisztítás, vízszállítás, nyomásfokozás, víztárolás, vízelosztó hálózatok, ivóvíz-szolgáltatás bemutatásával;

      2.4. Váratlan üzemzavarok a szolgáltatásban részben az ügyfélszolgálat elérhetősége pontosításra került;

      2.5. Szennyvízelvezetés és -tisztítás részben bemutatásra került a szolgáltatási pont, azaz a Felhasználó és a viziközmű-szolgáltató felelősségi körének határvonala;

      2.6. A szolgáltatás minősége, környezetvédelem rész kiegészítésre került az ivóvízvizsgálatra vonatkozó előírásokkal, valamint a csatornába bocsátható anyagok leírása;

 

 •   „3. Közszolgáltatási jogviszony” fejezet

      A fejezet teljesen átdolgozásra került a korábbihoz képest;

 

 •   „4. Közszolgáltatási szerződés” fejezet

      4.1. Új felhasználási helyen a szerződés megkötése rész utolsó előtti bekezdésében pontosításra került a közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemei a

      viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 56. §

      (1) bekezdés a) pontjának megfelelően;

      4.2. Szolgáltató szerződéses kötelezettségei részből a 6.sz. mellékletbe került a kötbérek alkalmazásának bemutatása;

      4.4. Felhasználó személyének változása rész kiegészítésre került a viziközmű szolgáltatásról szóló törvény előírásainak megfelelően, kiegészítésre került az az (5)-

      (6) bekezdés az érintettek részére biztosítandó adatváltozás- kezelési szolgáltatás igénybevételének lehetőségével [Vksztv. 61. § (2a)-(2c) bekezdése, illetve a Vhr.

      60. § (5)-(6) bekezdése];  valamint a Vhr. 60. § (3a) és (8a)-(9) bekezdésében foglalt előírásokkal;

      4.5. A viziközmű-szolgáltatás felfüggesztése, korlátozása és visszaállítása részben a (10) bekezdés szöveg pontosításra került;

      4.6. A szolgáltatás szüneteltetése a Felhasználó kérelmére részben kiegészítésre kerültek a szüneteltetésre vonatkozó feltételek;

      4.9. Adatkezelés részben javításra került az adatkezelésre jogosultak felsorolása;

 

 •   „5. Vízmérés” fejezet

      5.2. Fogyasztásmérők hitelessége, kalibrálása és cseréje rész kiegészítésre került  egy (24) bekezdéssel;

      5.3 Fogyasztásmérő meghibásodása, hibás mérés és mérési eredmények hiánya rész (7) bekezdéseben pontosításra kerültek a Vhr. 67/A. § (3) bekezdésének

      megfelelően a felhasználó által elvégzett hibajavítás igazolására vonatkozó előírások;

 

 •   „6. Vízmérőolvasás” fejezet

      A fejezet kiegészítésre került a Vhr. 61. § (2a) bekezdése alapján;

      6.1. Vízmérők leolvasásának szabályai rész (9) bekezdése javításra került;

 

 • „7. Elszámolás” fejezet

      7.1. A díjszámítás alapja rész kiegészítésre került a fő- és a mellékvízmérők mérési különbözetének leggyakoribb műszaki okaival és az "emberi" tényezők által

      okozott mérési különbözet bemutatásával;

      7.4. Házi ivóvízhálózat meghibásodása esetén részben a a felhasználó által elvégzett hibajavítás igazolására vonatkozó előírások pontosításra kerültek a Vhr.

      67/A. § (3) bekezdésének megfelelően;

 

 •   „8. Számlafizetés, határidők” fejezet

      A fejezet (8) bekezdése kiegészítésre került a Vhr. 65. § (8) bekezdésében foglalt előírásokkal;

      A fejezet kiegészítésre került a Vhr. 65. § (14) bekezdése szerinti beszámításra vonatkozó előírással;

      8.6. A védendő felhasználókra vonatkozó szabályok rész kiegészítésre került

 

 •    „9. Ügyfélszolgálat” fejezet

      9.1. Elérhetőségek rész pontosításra került;

      9.3. Panaszügyintézés rész (6) bekezdése kiegészítésre került a Vhr. 89/C. § (3) bekezdésének megfelelően, kiegészült kettő új (9) és (10) bekezdéssel és

      pontosításra kerülta Felügyeleti szervek elérhetősége;

 

Mellékletek

 • 1.sz. melléklet megújult: az üzletszabályzatban a jogszabályok rá vonatkozó hivatkozással kerültek feltüntetésre, a jogszabályok részletes megnevezése ebben a mellékletben található
 • 3.sz. melléklet megújult: szervezeti felépítés átalakult;
 • 6.sz. és 7.sz. teljesen új mellékletek;

Nyomtatványok

 • 14.sz., 15.sz., 16.sz., 17.sz., 18.sz., 20.sz., 21.sz., 23.sz., 25.sz., 26.sz., 31.sz. nyomtatványok változtak: pontosításra kerültek a közszolgáltatási szerződés kötelező tartalmi elemei a viziközmű-szolgáltatásról szóló 2011. évi CCIX. törvény egyes rendelkezéseinek végrehajtásáról szóló 58/2013. (II. 27.) Korm. rendelet (a továbbiakban: Vhr.) 56. § (1) bekezdés a) pontjának megfelelően;
 • 14. sz. nyomtatvány 9.) pontja, a 15. sz. nyomtatvány 8.) pontja, a 16. sz. nyomtatvány 8.) pontját, a 17. sz. nyomtatvány 9.) pontja, a 20. sz. nyomtatvány 9.) pontja, a 21. sz. nyomtatvány 9.) pontja, a 31. sz. nyomtatvány 8.) pontja javításra került a a Vhr. 60. § (1) bekezdésének megfelelően;
 • 27.sz. nyomtatvány megújult;
 • 37.sz. és 38.sz. teljesen új nyomtatvány;

 

Hatályos üzletszabályzat: Üzletszabályzat_2024

Hatályos üzletszabályzat kivonata: Üzletszabályzat_kivonatNyílt nap összefoglaló

2024-04-15
2024. március 22-én Víz Világnapján megrendezett nyílt napunk a csúcson pörgött. Pénteken özönlöttek a látogató csoportok a Pápai Víztorony 210 kacskaringós lép...
Tovább

Rajzpályázat összefoglaló

2024-04-15
A Víz Világnapja a környezetvédelem jelentőségére figyelmeztető dátumok egyike. Március 22-én emlékeztünk meg e világnapról, melynek alkalmából a Pápai Vízmű...
Tovább

TÁJÉKOZTATÓ

2024-01-23
A víziközmű-szolgáltatás díjainak és a számla összetételének változásáról nem lakossági felhasználók részére
Tovább

HIBABEJELETNÉS

2023-06-02
Tisztelt Felhasználók! A Pápai Víz- és Csatornamű diszpécserszolgálata az év minden napján a nap 24 órájában fogadja a Felhasználók észrevételeit, hibabejele...
Tovább

ÜGYINTÉZÉSI INFORMÁCIÓK

2023-06-02
Tisztelt Felhasználók! A Pápai Víz- és Csatornamű Zrt.-nél ügyintézés az alábbi elérhetőségeken lehetséges!  
Tovább