Hibabejelentés: (+36) 89/313-455 | Ügyfélszolgálat: (+36) 89/313-455 központi szám munkaidőben.|  Email: info@papaivizmu.hu

 

Alkalmazotti szervezet

Szervezeti egységek feladatai, azok vezetőinek elérhetősége:

 

1. Vezérigazgató: Vörös Dániel

                                 telefon: 06-89/510 631, fax: 06-89/510 640, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

    

A társaság operatív szervezetének önálló és egyéni felelősségű  vezetője. A szervezetet elsősorban a szervezeti egységek vezetőin keresztül irányítja.

Speciális mérnöki feladatai: az ivóvíz szolgáltatás és a szennyvíztisztítás területi irányítása, műszaki fejlesztés irányítása.

Részletes feladatok:

Üzleti tervek szakmai kidolgozása,

A társaság gazdaságpolitikájának kidolgozása,

A szellemi és anyagi erőforrások hatékony működtetése,

Az operatív szervezet kialakítása, fejlesztése, szabályszerű működtetése, belső szabályzatainak kiadása, kiadatása, betartása,

Éves mérleg, beszámolók, üzleti jelentések elkészíttetése,

Az Alapító Okirat előírásainak betartása és betartatása,

Kollektív Szerződés megkötése, annak betartása,

Tulajdonosok és a társaság vezető szerveinek tájékoztatása,

A társaság PR tevékenységének irányítása.

 

 

2. Szolgáltatási ágazat:

     Vezetője: Kiss Ernő

       telefon: 06-89/510 632, fax: 06-89/510 640, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A működési területen az ivóvíztermelés és szolgáltatás létesítményeinek gazdaságos üzemeltetése, karbantartása.

A meghibásodások gyors szakszerű javítása,

Kisebb építési, szerelési munkák végzése,

Javaslat fenntartásra, felújításra, fejlesztésre,

A felhasználók bejelentéseinek, panaszainak kivizsgálása, az igényeik magasszintű kielégítése,

         Szennyvíz - elvezető és tisztító létesítmények gazdaságos üzemeltetése karbantartása,

         A szennyvízelvezetés, tisztítás területén történő beruházások szakmai véleményezése, irányítása,

         A biztonságos üzemeltetéséhez szükséges folyamatos minőség-ellenőrzés, a laboratóriumi mérések alapján,

         Javaslat fenntartásra, felújításra, fejlesztésre.

 

 

3. Gazdasági iroda:

    Vezetője:  Hollenczer Ferencné

                        telefon: 06-89/510 633, fax: 06-89/510 640, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

 

A főkönyvelő közvetlen irányítása alá tartozik: a  könyvelési csoport, az értékesítési csoport, a raktár

Könyvelési csoport feladatai:

A legkisebb  költségek mellett megteremti a cég gazdálkodásához szükséges pénzszükségletet,

Megszervezi a szabályszerű pénzforgalmat,

Pénzügyi terveket készít, kiértékeli azokat,

Vezeti a dolgozók munkaügyi nyilvántartó lapjait, elszámolja jövedelmüket, elszámolja a társadalombiztosítási járandóságokat,

Elkészíti, kialakítja a számviteli politikát,

Elvégzi a cég pontos, szabályos könyvvezetését,

Előkészíti, kialakítja a cég díjrendszerét,

Számviteli rendszerrel biztosítja a cég vagyonvédelmét,

Elszámolja a szakterülethez kapcsolódó évközi és év végi adókat.

Értékesítési csoport feladatai:

Szerződést köt a Felhasználóval a víz-és a szennyvíz-átadás, átvételre

A számlázási terv szerint elkészíti a számlákat és ellenőrzi azokat,

Vízértékesítési jelentést készít,

A kintlévőségekről naprakész statisztikát vezet,

A felhasználók és a szolgáltató közötti kapcsolat alapján létrejött adatokról nyilvántartást vezet,

A vízmérők leolvasását, ellenőrzését ütemterv szerint végzi el, erről a felhasználókat tájékoztatja,

Minden panaszbejelentést nyilvántart, kivizsgál

Raktár:

Feladatát az Szervezeti és működési szabályzat mellékletében rögzítettek szerint végzi,

Az üzemeltetés biztonságát szolgáló anyagkészlettel gazdálkodik,

Megszervezi az anyagelszámoltatást,

A tervekben foglalt munkák anyagszükségletének megtervezése,

Gazdaságos anyagbeszerzés a legkedvezőbb piaci lehetőségek felmérésével,

Megakadályozza az elfekvő készletfelhalmozást.

 

 

4. Műszaki iroda:

    Vezetője:  Szili-Csete Hajnalka

                       telefon: 06-89/510 634, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

Nyilvántartásokat vezet: a cég vagyonbiztosítása, káresetek rendezése,

vízi közmű hálózatok előírás szerinti nyilvántartásának koordinációja,

a cég nyilvántartási rendszerének szervezése, naprakész állapotban tartása,

műszaki alapbizonylatok, tervek, engedélyek nyilvántartása,

műszaki tervtár karbantartása.

Beruházások, fejlesztések: az üzemeltetéshez szükséges állóeszköz állomány fenntartásának, pótlásának, korszerűsítésének,

rekonstrukciójának megvalósítása, beruházások lebonyolítása, állóeszközök beszerzése, a beruházási tervek elkészítése.

Bonyolítás: előkészíti a tervezői, építésvállalkozói szerződéseket, felülvizsgálja a tervdokumentációkat,

az építésvállalkozói feladatokat irányítja, ellenőrzi,

üzembehelyezési, műszaki átadás-átvételi eljárásokat bonyolít.

Vízgazdálkodás: vízmérleg adatok vezetése, vízkészlet gazdálkodás nyilvántartása, vízbázis védelembe helyezési feladatok ellátása,

üzemeltetési szabályzatok, utasítások naprakész vezetése, adatgyűjtés, elemzés, vízgazdálkodási beruházások engedélyeztetése.

Környezetvédelem és hulladékgazdálkodás

Energiagazdálkodás

A cég adminisztrációs feladatai: iratkezelés, iktatás, postázás, archiválás, információs rendszer fejlesztése,

figyeli a számítógépes programokat, javaslatot tesz fejlesztésükre, külső-belső adatszolgáltatást végez.

Pályázatok készítése

Műhelyfeladatok: állóeszközök, gépek, járművek, épületek, védterületek javítása, karbantartása

 

 

5. Laboratórium, PR:

    Vezetője:  Szili Ágnes

                       telefon: 06-89/511 360, fax: 06-89/511 362, e-mail: Ez az e-mail-cím a szpemrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát.

A laboratórium működtetése:

Az akkreditált státuszának fenntartása a nemzetközi MSZ EN ISO/IEC 17025:2005 szabvány előírásai szerint,

Éves ütemterv szerint végzi a cég ivóvíz, szennyvíz, felszíni és felszín alatti víz mintavételét és vizsgálatát, az ütemterveket jóváhagyásra eljuttatja a hatóságoknak,

A vizsgálati eredményeket a cég és a felügyeleti hatóságok rendelkezésére bocsátja,

Megszervezi a laboratóriumi munkavégzéshez szükséges műszerek, eszközök beszerzését, karbantartását, kalibrálását, a munkavégzéshez

szükséges vegyszerek, táptalajok beszerzését,

Új korszerű vizsgálati és ellenőrzési eljárások bevezetésére törekszik,

Éves ütemtervet készít a külső szerződéses megrendelők számára, önellenőrzési tervüket felülvizsgálja, jóváhagyja, elvégzi a megrendelt vizsgálatokat, kiértékeli azokat,

A laboratóriumi dokumentáció irattározása, archíválása,

Külső megrendelők számára szerződések előkészítése, karbantartása.

Adatszolgáltatás, környezetvédelem:

A szerződéses ügyfelek számára az elvégzett vizsgálatokról jegyzőkönyvet készít,

Az ügyfél kérésére technológiai javaslatot, minősítést készít,

Ivóvíz, felszíni, felszín alatti víz, szennyvíz vizsgálati adatok táblázatos kigyűjtése a társaság más részlegei és a hatóság számára,

A számítógépes rendszerek (laboratóriumi és on-line) felügyelete, karbantartása, fejlesztése.

Üzemeltetési javaslatok:

Üzemeltetési technológiai javaslatot tesz a szennyvíztelepek üzemeltetésére, koordinálja a javaslathoz szükséges adatok összegyűjtését,

A szennyvíztelepeken működő on-line műszereket karbantartja, kalibrálja, javaslatot tesz új műszerek beszerzésére.

PR feladatok:

Arculattervezés, médiakapcsolatok kialakítása, ápolása, rendezvények szervezése, ismereterjesztő kiadványok szerkesztése,

Szórólapok összeállítása, honlap karbantartása, tartalmi bővítése,

Kapcsolattartás civil szervezetekkel, oktatási és kultúrális intézményekkel.

 

 

A társaság teljes terjedelmű, egységes szerkezetű Szervezeti és működési szabályzata az alábbiakban olvasható:                     

 

 

 

 
TELEFONSZÁMAINK

Központi szám: (+36) 89/313-455

Mérőállás diktálás :

(+36) 89/510-630 a nap bármely szakában, hétvégén is.

ÜZLETSZABÁLYZAT

 

NYOMTATVÁNYOK

 

ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

(+36) 89/313-455 munkaidőben. 

Hétfő- Szerda: 8 - 14
Csütörtök: 8 - 20
Péntek: 8 - 14

 

Facebook

Fórum

 

Elérhetőségeink

Hibabejelentés: (+36) 89/313-455

Központ: (+36) 89/313-455

Ügyfélszolgálat: (+36) 89/313-455 központi szám

Mérőállás diktálás: (+36) 89/510-630

E-mail: info@papaivizmu.hu

Pályázataink


© 2016 PÁPAI VÍZ- ÉS CSATORNAMŰ ZRT.

8500 Pápa, Vízmű u. 2.

Minden jog fenntartva.

HTTP sütiket (cookie) használunk, hogy a legjobb felhasználói élményt biztosítsuk!
Ha a "Rendben" gombra kattint, elfogadja, hogy sütiket (cookie) használjunk.